Informacja - RGP.6733.2.2020 z dnia 2020-07-07 dotyczący dotyczącej skompletowania akt w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i napowietrznej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15kV oraz budowy podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV z dopuszczalną zmianą lokalizacji projektowanych urządzeń w obrębie oznaczonym granicą lokalizacji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ew. 1822, 1876, 1877/1, 1892, 1879/2, 1879/1 obręb miasta Bielsk Podlaski

Data wydania 2020-07-07
w sprawie dotyczącej skompletowania akt w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i napowietrznej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15kV oraz budowy podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV z dopuszczalną zmianą lokalizacji projektowanych urządzeń w obrębie oznaczonym granicą lokalizacji celu publicznego na działkach oznaczonych nr ew. 1822, 1876, 1877/1, 1892, 1879/2, 1879/1 obręb miasta Bielsk Podlaski
Tytuł RGP.6733.2.2020

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. Wójta mgr inż Anatol Filipiuk Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2020-07-07

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-07-07

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2020-07-07