Informacja "Gk.7624-22/09" z dnia 2009-11-26 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego (w parterze zakład usługowy – elektronika samochodowa, naprawa podz

Data wydania 2009-11-26
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego (w parterze zakład usługowy – elektronika samochodowa, naprawa podzespołów elektronicznych samochodowych) na działce oznaczonej nr geod. 1991/2 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.7624-22/09

Bielsk Podlaski 2009.11.26

Gk. 7624-22/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez P. Tamarę Dunaj ul. 3 Maja 5/21, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 26.11.2009r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-mieszkalnego (w parterze zakład usługowy – elektronika samochodowa, naprawa podzespołów elektronicznych samochodowych) na działce oznaczonej nr geod. 1991/2 przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - referat GK

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2009-11-26

Data modyfikacji: 2009-11-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-11-26