Informacja - Gk.6220.12.2019 z dnia 2019-09-04 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach o nr geod. 355/15, 355/16, 355/17 w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2019-09-04
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach o nr geod. 355/15, 355/16, 355/17 w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.12.2019

Urząd Miasta                                                                                                                                                                                         Bielsk Podlaski, ­­4 września 2019r.

Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

 

Gk. 6220.12.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                                                                                                        

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez AGROBIZNES.EU Sp. z o.o. Piliki 28, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 4.09.2019r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na działkach o nr geod. 355/15, 355/16, 355/17 w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

                                                                                    

                                                                                 

                                                                                                                                                                                                          Z up. Burmistrza Miasta

                                                                                                                                                                                                           /-/ Bogdan Sokołowski

                                                                                                                                                                                                              Kierownik Referatu

                                                                                                                                                                                                           Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                                                                                               Handlu i Rolnictwa

                                                                                  

                                           

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Data wytworzenia: 2019-09-04

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2019-09-06

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2019-09-06