Informacja - Gk.6220.11.2018 z dnia 2019-01-18 dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realiazcję przedsięwzięcia

Data wydania 2019-01-18
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realiazcję przedsięwzięcia
Tytuł Gk.6220.11.2018

Urząd Miasta                                                                                                                                                                                             Bielsk Podlaski, 18 stycznia 2019r

Bielsk Podlaski

ul. Kopernika 1

17-100 Bielsk Podlaski

                                                                        

Gk. 6220.11.2018

 

  O B W I E S Z C Z E N I E

                                                                                                                                        

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez SOLARPROJEKT S.C. Agata i Dariusz Szczygieł, Adam Bargłowski ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka  w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 18.01.2019r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na działce o nr geod. 1190/1 w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

                                                                                                                                                                                                        Z up. Burmistrza Miasta

                                                                                                                                                                                                        /-/ Bogdan Sokołowski

                                                                                                                                                                                                             Kierownik Referatu

                                                                                                                                                                                           Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa

 

 

                                                                                                         

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref. Gk.

Data wytworzenia: 2019-01-18

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2019-01-21

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2019-01-21