Informacja - GP.6722.1.2018 z dnia 2018-02-22 dotyczący zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski

Data wydania 2018-02-22
w sprawie zmiany części studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Tytuł GP.6722.1.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski.

 

                                                   

             Na podstawie art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2017r. poz.1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwały: Nr XXXIII/ 274/ 17 z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski położnego przy ul. Mickiewicza, w dwóch obszarach:

  • na pierwszy z terenów, o których mowa wyżej złożą się części działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 2270/ 7 i 2270/8.
  • w skład drugiego z obszarów wejdą działki ozn. numerami ewidencyjnymi: 2/1, 2/3, 2/ 4, 8/1, 8/2, 9, 14 i 15 oraz części działek oznaczonych numerami: 1, 7/1, 10, 13, stanowiących pasy drogowe

 Wnioski do zmiany Studium  mogą być składane w terminie do dnia 21 marca 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-02-22

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2018-02-27

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2018-02-22