Obwieszczenie - BI.ZUZ.2.421.152.2018.MC z dnia 2018-07-30 dotyczący wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Bielskiego z dnia 08.11.2012 na szczególe korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych z drogi krajowej nr 66

Data wydania 2018-07-30
w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Bielskiego z dnia 08.11.2012 na szczególe korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych z drogi krajowej nr 66
Tytuł BI.ZUZ.2.421.152.2018.MC

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Aleksiejuk - Dyrektor

Data wytworzenia: 2018-07-30

Wprowadzający: Robert Kawecki

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2018-08-03

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2018-08-03