Informacja "informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazy zawierające informacje o lokalach mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu." z dnia 2009-12-17 dotyczący Gp.7145-20/09 Gp.7145-25/09 Gp.7145-28/09

Data wydania 2009-12-17
w sprawie Gp.7145-20/09 Gp.7145-25/09 Gp.7145-28/09
Tytuł informacja w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazy zawierające informacje o lokalach mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu.

 

Gp.7145-20/09

Gp.7145-25/09
Gp.7145-28/09
 
 

 

 
I N F O R M A C J A
 
 

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. /

 

uprzejmie informuje, że

 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski przy ul. M. Kopernika 1 zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni :

od dnia  18 grudnia 2009 r. do dnia 07 stycznia 2010 r.

wykazy zawierające informacje o lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski, przeznaczonych zarządzeniami nr 406/09 i nr 407/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu. Wykazami zostały objęte lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach wielorodzinnych położonych w mieście Bielsk Podlaski:

  • przy ul. Sportowej 4A, oznaczony nr 9,
  • przy ul. Sportowej 4A, oznaczony nr 12,
  • przy ul. 3 Maja 5, oznaczony nr 3.

Metryka strony

Udostępniający: Ref.Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-12-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-12-18