Ogłoszenie - BI.ZUZ.2.421.26.2019.AR z dnia 2019-03-06 dotyczący wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowów, w tym rowów przydrożnych i melioracyjnych, przebudowę rowów przydrożnych poprzez likwidację istniejących i wykonanie nowych przepustów w ich przebiegu, likwidacje rowów przydrożnych oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Bielsk Podlaski-Podbiele"

Data wydania 2019-03-06
w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowów, w tym rowów przydrożnych i melioracyjnych, przebudowę rowów przydrożnych poprzez likwidację istniejących i wykonanie nowych przepustów w ich przebiegu, likwidacje rowów przydrożnych oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 66 na odcinku Bielsk Podlaski-Podbiele"
Tytuł BI.ZUZ.2.421.26.2019.AR

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor Adam Aleksiejuk

Data wytworzenia: 2019-03-06

Wprowadzający: Robert Kawecki

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-03-11

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2019-03-11