Informacja - RGP.6733.2.2020 z dnia 2020-05-18 dotyczący wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy j linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i napowietrznej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15kV oraz budowy podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia

Data wydania 2020-05-18
w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy j linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, od projektowanego słupa ustawionego w istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i napowietrznej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15kV oraz budowy podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia
Tytuł RGP.6733.2.2020

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Z up. Wójta mgr inż Anatol Filipiuk Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2020-05-18

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-05-21

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2020-05-21