Informacja - GP.6722.1.2018 z dnia 2018-02-22 dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski

Data wydania 2018-02-22
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski
Tytuł GP.6722.1.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Bielsk Podlaski.

 

                                                   

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2017r. poz.1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bielsk Podlaski uchwały: Nr XXXIII/ 275/ 17 z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski, przyjętego uchwałą nr XLVIII/234/05 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2005 r i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 2 z dnia 3 stycznia 2006r obejmującego teren: położony w Bielsku Podlaskim, ograniczony ulicami: Pogodną oraz projektowanymi drogami 9KD-D i 8 KDW-D.

             Wnioski do zmiany planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 21 marca 2018 r. w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

 

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jarosław Borowski

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski

Data wytworzenia: 2018-02-22

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-02-22

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-02-22