Informacja "Gp.7331-1-98/09" z dnia 2009-12-21 dotyczący ustawieniu słupa nr 10/k-12 w linii SN 15kv Bielsk Podlaski – Hajnówka i budowie kablowej linii energetycznej S.N. 15kv od w/w słupa nr 10 do stacji transformatorowej MSTŁ 20/630 nr 3-1593

Data wydania 2009-12-21
w sprawie ustawieniu słupa nr 10/k-12 w linii SN 15kv Bielsk Podlaski – Hajnówka i budowie kablowej linii energetycznej S.N. 15kv od w/w słupa nr 10 do stacji transformatorowej MSTŁ 20/630 nr 3-1593
Tytuł Gp.7331-1-98/09

Bielsk Podlaski, 2009. 12. 17

Gp.7331-1- 98/ 09

 

O B W I E S Z C Z E N I E


      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm. zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, że zostały skompletowaneakta sprawy dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ustawieniu słupa nr 10/k-12 w linii SN 15kv Bielsk Podlaski – Hajnówka i budowie kablowej linii energetycznej S.N. 15kv od w/w słupa nr 10 do stacji transformatorowej MSTŁ 20/630 nr 3-1593 na działkach oznaczonych nr geod. 2350, 2352, 2411/1, 5191/4, 5228, 5191/6, 2415/3 położonych przy ul. Ogrodowej.

      W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

niniejsze obwieszczenie zostaje podane
do publicznej wiadomości w dniu 17. 12.2009 r.
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie
miasta oraz stronie internetowej

Metryka strony

Udostępniający: Zdzisław Tworkowski inspektor Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2009-12-21

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2009-12-21

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2009-12-21