Informacja - GP.6733.4.2019.PW z dnia 2019-06-24 dotyczący rozbudowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 mm z włączeniem do sieci w ul. Owsianej, na działkach oznaczonych nr geod. 3382/5 i 3382/6, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), stanowiących drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2019-06-24
w sprawie rozbudowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 mm z włączeniem do sieci w ul. Owsianej, na działkach oznaczonych nr geod. 3382/5 i 3382/6, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), stanowiących drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.4.2019.PW

rozbudowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 mm z włączeniem do sieci w ul. Owsianej, na działkach oznaczonych nr geod. 3382/5 i 3382/6, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), stanowiących drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.

 

Bielsk Podlaski, dnia 24 czerwca 2019 r.

 

GP.6733.4.2019.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzonej na wniosek z dnia 24.05.2019 r., złożony przez Pana Zdzisława Daniela Brzozowskiego, zam. ul. Ogrodowa 4/25, 17-100 Bielsk Podlaski– zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 200 mm z włączeniem do sieci w ul. Owsianej, na działkach oznaczonych nr geod. 3382/5 i 3382/6, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), stanowiących drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Owsianej w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu 24.06.2019 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2019-06-24

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2019-06-24

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2019-06-24