Informacja "OBWIESZCZENIE GP.6733.3.4.2012.PK" z dnia 2013-03-25 dotyczący DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Data wydania 2013-03-25
w sprawie DECYZJI LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Tytuł OBWIESZCZENIE GP.6733.3.4.2012.PK

Bielsk Podlaski; 2013.03.25.

 

nasz znak: GP. 6733.3.4.2012.PK

OBWIESZCZENIE

 

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 3/13 z dnia 25.03.2013 r. wydana na wniosek złożony w dniu 18.10.2012 r. przez firmę POLMOZBYT PLUS Sp. z o. o., ul. Zwycięstwa 10 A, 15-703 Białystok ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego na działkach oznaczonych nr geod.: 2289/7, 2289/8, 2289/9, 2289/10, 2289/11, 2289/12, 2288/3, 2288/4, 2288/5, 2288/6, 2288/7, 2288/8, 2288/9, 2288/10, 2288/11 położonych w obrębie: 3 zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

 

 

Zakres inwestycji:

  - polega na budowie terenowej elektrowni słonecznej o mocy do 1000 kW, realizowanej w oparciu o instalacje zespołów paneli fotowoltaicznych, montowanych na konstrukcji stalowej zakotwionej w istniejącym podłożu gruntowym, montaż przetwornic elektrycznych, budowę stacji transformatorowej typu kontenerowego oraz kontenerowego zaplecza techniczno - socjalnego, linii energetycznej 15 kW, przyłącza energetycznego, ogrodzenia stałego oraz placu postojowego z dojazdem o nawierzchni utwardzonej oraz rozbiórkę istniejącego budynku.

 

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

            kierownik Referatu

Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 27.03.2013 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-03-26

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2013-03-26

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2013-03-26