Informacja "GP.6733.4.2013.PW2" z dnia 2013-06-25 dotyczący Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ochrony zdrowia wraz z infrastrukturą, na działkach ozn. nr geod. 3607/14 i 3607/15, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej.

Data wydania 2013-06-25
w sprawie Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ochrony zdrowia wraz z infrastrukturą, na działkach ozn. nr geod. 3607/14 i 3607/15, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej.
Tytuł GP.6733.4.2013.PW2

 

Bielsk Podlaski; 2013. 06. 25.

GP.6733.4.2013.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r., poz.647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż została wydana decyzja nr 16/ 13 z dnia 25. 06. 2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 21. 05. 2013 r., złożony przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kleszczelowska 1, 17- 100 Bielsk Podlaski, na działkach ozn. nr geod. 3607/14 i 3607/15, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej.

     Zakres inwestycji:

     Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ochrony zdrowia wraz z infrastrukturą.

     Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 25. 06. 2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-06-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-25