Informacja "GP.6733.3.2.2012.PK" z dnia 2012-08-07 dotyczący zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia hydrantu na kotłownię z piecem i zbiornikiem oleju do 1 m3 i wykonaniu zewnętrznego komina z rur stalowych o wysokości do 12 m posadowionego na fundamencie.

Data wydania 2012-08-07
w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia hydrantu na kotłownię z piecem i zbiornikiem oleju do 1 m3 i wykonaniu zewnętrznego komina z rur stalowych o wysokości do 12 m posadowionego na fundamencie.
Tytuł GP.6733.3.2.2012.PK

Bielsk Podlaski; 2012.08.06.

GP. 6733.3.2.2012.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 8/12 z dnia 06.08.2012 r. wydana na wniosek z dnia 16.07.2012 r. złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Białystok, ul. Zwycięstwa 2,15-703 Białystok ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego na działce oznaczonej nr geod.: 647/7 położoną u zbiegu ulicy Wysockiego i ulicy Sportowej w Bielsku Podlaskim.

Zakres inwestycji:
polega na zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia hydrantu na kotłownię z piecem i zbiornikiem oleju do 1 m3 i wykonaniu zewnętrznego komina z rur stalowych o wysokości do 12 m posadowionego na fundamencie.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
/-/ Jan Radkiewicz
Z-CA BURMISTRZA

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 07.08.2012 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Olszewska

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2012-08-07

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-08-07

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-08-07