Informacja "GP.6733.6.2016.PW" z dnia 2016-05-05 dotyczący budowę preizolowanej sieci ciepłownicznej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Dąbrowskiego 3, 5A i 9 oraz ul. Żwirki i Wygury 3 i 5 oraz ul. Kryniczna 20, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi:1568/28; 1568/21; 1563/7; 1563/9; 1563/8; 1547/3; 1489/5; 1489/1; 1489/3; 1537; 1562; 1542/2; 1538/2; 1543/1; 1489/4, 1490, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury i Krynicznej w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2016-05-05
w sprawie budowę preizolowanej sieci ciepłownicznej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Dąbrowskiego 3, 5A i 9 oraz ul. Żwirki i Wygury 3 i 5 oraz ul. Kryniczna 20, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi:1568/28; 1568/21; 1563/7; 1563/9; 1563/8; 1547/3; 1489/5; 1489/1; 1489/3; 1537; 1562; 1542/2; 1538/2; 1543/1; 1489/4, 1490, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury i Krynicznej w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.6.2016.PW

Bielsk Podlaski, 5 maja 2016 r.

GP.6733.6.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 10/2016 z dnia 05. 05. 2016 r.,. wydana na wniosek złożony w dniu 18.02.2016 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A., z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę preizolowanej sieci ciepłownicznej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Dąbrowskiego 3, 5A i 9 oraz ul. Żwirki i Wygury 3 i 5 oraz ul. Kryniczna 20, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi:1568/28; 1568/21; 1563/7; 1563/9; 1563/8; 1547/3; 1489/5; 1489/1; 1489/3; 1537; 1562; 1542/2; 1538/2; 1543/1; 1489/4,1490 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Dąbrowskiego, Żwirki i Wigury i Krynicznej w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

      Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 05. 05. 2016 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinspektor GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2016-05-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-05-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-05-05