Informacja - GP.6733.16.2018.PW z dnia 2018-09-26 dotyczący budowy linii wodociągowej z rur PCV Ø110 o długości ok 100m, na działce oznaczonej nr geod. 41/11, stanowiącej pas drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-09-26
w sprawie budowy linii wodociągowej z rur PCV Ø110 o długości ok 100m, na działce oznaczonej nr geod. 41/11, stanowiącej pas drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.16.2018.PW

Bielsk Podlaski, dnia 25 września 2018 r.

 GP. 6733.16.2018.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 21/2018 z dnia 25 września 2018 r., wydana na wniosek złożony w dniu 04. 09. 2018 r. przez Pana Łukasza Żarskiego, zam. ul. Brańska 18, 17- 100 Bielsk Podlaski, Pana Adama Falkowskiego, zam. ul. Ogrodowa 87D/20, 17- 100 Bielsk Podlaski, Pana Piotra Paszkowskiego, zam. ul. 11 Listopada 96, 17- 100 Bielsk Podlaski i Pana Tomasza Ignaciuk, zam. ul. Kazimierzowska 1/10, 17- 100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110 o długości ok 100m, na działce oznaczonej nr geod. 41/11, stanowiącej pas drogi wewnętrznej ul. Wiatrakowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

            Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 26.09.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

            Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-09-26

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-09-26

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-09-26