Informacja "OBWIESZCZENIE" z dnia 2014-05-15 dotyczący WYDANO DECYZJĘ USTALAJĄCĄ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR GP.6733.7.2014.PK

Data wydania 2014-05-15
w sprawie WYDANO DECYZJĘ USTALAJĄCĄ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR GP.6733.7.2014.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE

Bielsk Podlaski, 15 maja 2014 r.

nasz znak: GP. 6733.7.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 8/2014 z dnia 15 maja 2014 r. wydana na wniosek złożony w dniu 21.03.2014 r., uzupełniony dnia 28.03.2014 r. przez Spółdzielnię Mleczarską BIELMLEK z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski

                              Przedmiotowa decyzja ustala lokalizację inwestycji celu publicznego zlokalizowaną na działkach oznaczonych nr geod.: 539/2, 541/2, 4325/4 oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 500/27, 488/2 i 354/1 – stanowiącej pas drogowy ul. Wojska Polskiego położonych w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                             Zakres inwestycji obejmuje budowę linii energetycznej kablowej oraz napowietrznej średniego napięcia (SN).

                          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał
z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 15.05.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-05-16

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-05-16

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-05-16