Informacja - GP.6733.33.2017.PW z dnia 2018-01-26 dotyczący w sprawie zmiany w części decyzji nr 36/2017 z dnia 04.12.2017 roku ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sali gimnastycznej wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej Sali gimnastycznej z łącznikiem i budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim, na części działki oznaczonej nr geod. 2994/1 oraz części działki ozn. nr geod. 2993/1, stanowiącej pas drogowy ul. Kopernika w Bielsku Podlaskim, położonych u zbiegu ul. Kopernika i Zamkowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-01-26
w sprawie w sprawie zmiany w części decyzji nr 36/2017 z dnia 04.12.2017 roku ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sali gimnastycznej wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej Sali gimnastycznej z łącznikiem i budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim, na części działki oznaczonej nr geod. 2994/1 oraz części działki ozn. nr geod. 2993/1, stanowiącej pas drogowy ul. Kopernika w Bielsku Podlaskim, położonych u zbiegu ul. Kopernika i Zamkowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.33.2017.PW

            Bielsk Podlaski, 26 stycznia 2018 r.

 

GP.6733.33.2017.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1257) w związku z art. 52 ust. 1 art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 1 ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1073) Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 24.01.2018 r., złożony przez Powiat Bielski, ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie zmiany w części decyzji nr 36/2017 z dnia 04.12.2017 roku ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sali gimnastycznej wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej Sali gimnastycznej z łącznikiem i budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim, na części działki oznaczonej nr geod. 2994/1 oraz części działki ozn. nr geod. 2993/1, stanowiącej pas drogowy ul. Kopernika w Bielsku Podlaskim, położonych u zbiegu ul. Kopernika i Zamkowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

     Przedmiotowa zmiana dotyczy zapisu zawartego w ust. I pkt 2 a) i dalszej treści decyzji :

istniejący zapis: „budowa obiektów kubaturowych:- budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej sali gimnastycznej z łącznikiem i budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim.”

zmiana na zapis: budowa obiektów kubaturowych:- budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym z BJN im. B. Taraszkiewicza przy ul. Kopernika 4 w Bielsku Podlaskim, na działkach ozn. nr geod. 2994/1 i 2993/1 wraz z przebudową, rozbudową i nadbudową istniejącej części sportowej i dydaktycznej szkoły oraz niezbędną przebudową infrastruktury podziemnej i nadziemnej w ramach rewitalizacji miasta Bielsk Podlaski.”

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257t.j.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 26.01.2018 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

            Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-01-26

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-01-26

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-01-26