Informacja "OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.16.2014.PK" z dnia 2014-07-11 dotyczący USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Data wydania 2014-07-11
w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Tytuł OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE NR GP.6733.16.2014.PK

Bielsk Podlaski, 11 lipca 2014 r.

nasz znak: GP.6733.16.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 12.06.2014 r. złożony przez Pana Andrzeja Banaszak występującego w imieniu i na rzecz BURMISTZRA MIASTA BIELSK PODLASKI, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zostały skompletowane akta sprawy.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę i przebudowę dróg, budowę i przebudowę sieci wodociągowej,  budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 2066 – stanowiącej pas drogowy ul. E. Plater, 4027, 3762, 3767 – stanowiących pas drogowy ul. Okrężnej, 2113/8, 1978, 1796/2, 1795/2, 1794/2, 1793/4, 1793/6, 1792/2, 1791/8 - stanowiącej pas drogowy ul. Wschodniej, 3904, 3909, 3966, 3968, 4009/9, 4907/8 – stanowiącej pas drogowy ul. Broniewskiego, 3951 – stanowiącej pas drogowy ul. Młynowej, 3932 – stanowiącej pas drogowy ul. Harcerskiej, 3882/10, 4206/1, 3882/5, 3882/7, 4013, 4793, 4794, 4217, 2168/4, 3950, 4797, 2169/2, 4234, 2167/2, 2188/1, 2189/1, 2190/1, 2191/1 – stanowiącej pas drogowy ul. Kowalskiej, 4815, 4803/1, 4803/2, 4804, 4241/6, 2213/18, 2213/19, 4241/5, 2231/7 – stanowiącej pas drogowy ul. Sikorskiego, 4208/2, 4208/3 – stanowiącej pas drogowy ul. Grunwaldzkiej, 4181 – stanowiącej pas drogowy ul. Matejki, 4166 – stanowiącej pas drogowy ul. Kołłątaja, 4749/1, 4767, 4771 – stanowiącej pas drogowy ul. Kochanowskiego oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 4200/4 – stanowiącej pas drogowy ul. Rejtana, 1992/2 – stanowiącej pas drogowy ul. Kleeberga, 1737/2 – stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza, 2257/4, 2257/6, 2257/5 – stanowiącej pas drogowy ul. Szkolnej, 1979 – stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

Sekretarz Miasta Bielsk Podlaski

Tamara KORYCKA

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 14.07.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-07-14

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-07-14

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-07-14