Informacja "wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2015" z dnia 2015-09-30 dotyczący OBWIESZCZENIE w sprawie nr GP.6733.10.2015.PK

Data wydania 2015-09-30
w sprawie OBWIESZCZENIE w sprawie nr GP.6733.10.2015.PK
Tytuł wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2015

 

nasz znak: GP. 6733.10.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 12/2015 z dnia 30 września 2015 r. wydana na wniosek z dnia 03.08.2015 r., złożony przez NEOX Sp. z o.o. reprezentowany przez Pana Andrzeja BANASZAK, który występuje w imieniu i na rzecz Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

- budowę i przebudowę dróg,

- budowę i przebudowę sieci wodociągowej,

- budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej,

- budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowę i przebudowę sieci energetycznej,

- przebudowę sieci telekomunikacyjnej

zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewid:

- 3848/3                                         – stanowiącej pas drogowy ul. Czwartaków,

- 4119                                            – stanowiącej pas drogowy ul. Tuwima,

- 4137/4, 4109, 1159/3, 4150, 1166/4, 4717/4, 4717/2, 4716, 4719, 1186/7, 1164/8, 4734, 1163/3, 4726,   -  stanowiących pas drogowy ul. Wandy Wasilewskiej,

- 4047, 4045, 4046                        – stanowiących pas drogowy ul. Andersa,

- 2550/7, 2856                               – stanowiących pas drogowy ul. Dubicze,

- 2575/1, 3088/1, 3070, 3074, 2860, 2861/1 – stanowiących pas drogowy ul. Cegielnianej,

- 3081/7                                         - stanowiącej pas drogowy ul. Owocowej,

- 3079/7, 3080/7                            – stanowiących pas drogowy ul. Wiśniowej,

- 2548, 5196/17, 3028, 3027/3, 3027/8, 2688/6  – stanowiących pas drogowy ul. Jagiellońskiej,

- 551                                              – stanowiącej pas drogowy ul. Lotniczej,

- 4293/2, 4323/3, 4299                  – stanowiących pas drogowy ul. Prusa,

- 3060/8, 3060/12, 3065/4, 3065/7                       – stanowiących pas drogowy ul. Cegielnianej,

- 4305                                            – stanowiącej pas drogowy ul. Długosza,

- 4335, 4333/3, 4334/7, 4322/1, 4323/4, 4324/1, 4350, 4337 – stanowiących pas drogowy ul. Reymonta,

- 4376, 4391, 4382                       – stanowiących pas drogowy ul. Reja,

- 4444, 4423, 4400, 4440              – stanowiących pas drogowy ul. Asnyka,

- 709, 710/5                                   – stanowiących pas drogowy ul. Żurawiej,

- 3651/16                                       - stanowiącej pas drogowy ul. Wodnej,

- 755, 807, 809, 830/3                   - stanowiącej pas drogowy ul. Bema,

- 3653, 3652/89, 3652/63, 3652/66, 3652/51, 750/4, 764/2 – stanowiących pas drogowy ul. Strzelniczej,   położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI,

- 171/2, 195/1                                – stanowiącej pas drogowy ul. Strzelniczej,

- 738/1, 845                                   – stanowiących pas drogowy ul. 30 Lipca,

- 830, 770                                      – stanowiących pas drogowy ul. Pronina,

- 808, 220/3, 218/1, 215/1, 208/1, 202/1, 200/1, 199/1 – stanowiących pas drogowy ul. Boh. Września,

- 90                                                – stanowiącej pas drogowy ul. Dworskiej,

- 89, 902, 70                                  – ul. Żabia,                                                     położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY

oraz  na części działek oznaczonych nr ewid.:

- 4200/4                                         – stanowiącej pas drogowy ul. Rejtana,

- 2113/8                                         – stanowiącej pas drogowy ul. Wschodniej,

- 4090/1, 4144, 4143,                    – stanowiących pas drogowy ul. Konopnickiej,

- 4148, 1162/1, 1142/2, 4066, 4146/2, 4147/2 – stanowiących pas drogowy ul. Sawickiej,

- 950/5, 4104                                 – stanowiących pas drogowy ul. Białostockiej,

- 1416/7                                         – stanowiących pas drogowy ul. Piłsudskiego,

-1107/2                                          - stanowiącej pas drogowy ul. Kleeberga;

- 4053                                            –stanowiącej pas drogowy ul. Gwardii Ludowej;

- 2842/1, 2750/1                            – stanowiących pas drogowy ul. Kazimierzowskiej;

- 2892, 3089                                  – stanowiących pas drogowy ul. Żytniej;

- 2549/2                                         – stanowiącej pas drogowy ul. Widowskiej;

- 3091/1                                         – stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej;

- 3293                                            – stanowiącej pas drogowy ul. Zamkowej;

- 343                                              – stanowiącej pas drogowy ul. Jana Pawła II;

- 354/1, 354/2                                – stanowiących pas drogowy ul. Wojska Polskiego;

- 829, 851, 840/5                           – stanowiących pas drogowy ul. Obozowej;

- 678/1                                           – stanowiącej pas drogowy ul. Orzeszkowej

- 776                                              – stanowiącej pas drogowy ul. Małej,

- 2993/1, 2993/2                          – stanowiących pas drogowy ul. Kopernika;

- 4074                                            – stanowiącej pas drogowy ul. Krasickiego;

- 597, 4417, 223                            – stanowiących pas drogowy ul. Dubiażyńskiej;

- 3651/17, 3651/20, 889/9            – stanowiącej pas drogowy ul. Studziwodzkiej,                        położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI,

- 138/3                                           - stanowiącej pas drogowy ul. Studziwodzkiej

-  223                                             – stanowiących pas drogowy ul. Dubiażyńskiej;

- 217/1, 728/1, 3699/2, 3700/2, 3701/2, 3702/2, 3702/1, 3701/1, 869, 831 – stanowiących pas drogowy ul. Myśliwskiej;

- 886, 3650/2                                 – stanowiących pas drogowy ul. Koszarowej,

- 69                                                – stanowiącej pas drogowy ul. Wiejskiej,

- 332                                              – stanowiącej pas drogowy ul. Bagnistej,

- 170                                             – stanowiącej pas drogowy ul. Gajowej,                       położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY

 

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 30.09.2015 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-10-05

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-10-05

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-10-05