Informacja "GP.6733.4.2012.PW2" z dnia 2012-10-25 dotyczący budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV (linie kablowe SN, 3xXRUHAKXs 120 mm2, złącze kablowe 15 kV, 3-polowe i słupy linii napowietrznej)

Data wydania 2012-10-25
w sprawie budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV (linie kablowe SN, 3xXRUHAKXs 120 mm2, złącze kablowe 15 kV, 3-polowe i słupy linii napowietrznej)
Tytuł GP.6733.4.2012.PW2

 

Bielsk Podlaski; 2012. 10. 25.

GP.6733.4.2012.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż została wydana decyzja nr 13/ 12 z dnia 24. 10. 2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 10. 08. 2012 r., uzupełniony w dniu 22. 08. 2012 r. i 03. 09. 2012 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok, w imieniu której, jako pełnomocnik działa Kierownik Wydziału Inwestycji Pan Jan Iwaniuk, na częściach działek ozn. nr geod. 1206; 5184; 47; 45; 74; 66/36; 66/19; 66/40; 66/7; 135/2; 4278; 4832; 4833; 4851; 4869 i 246/8 w Bielsku Podlaskim (obręb 3) przy ul. Kleeberga, Wierzbowej, Strokowskiej, Obwodowej, 11-go Listopada, Kluka, Na Lubce, Kolberga i Jana Kilińskiego.

Zakres inwestycji:
Obiekty infrastruktury technicznej – budowa sieci elektroenergetycznej 15 kV (linie kablowe SN, 3xXRUHAKXs 120 mm2, złącze kablowe 15 kV, 3-polowe i słupy linii napowietrznej)

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 25. 10. 2012 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2012-10-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-10-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-10-25