Zamówienie Nr Izp.27172.2017 z dnia 2018-01-17 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym Pomoc techniczna w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski.

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym Pomoc techniczna w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski.
Numer Izp.27172.2017
Data wydania 2018-01-17

 

 

Bielsk Podlaski, dnia 17.01.2018 r.

 

 

Izp.271.72.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Pomoc techniczna w ramach projektu pn.Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

        

Zamawiający zgodnie z art.92 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych      (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pomoc techniczna w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej     na terenie miasta Bielsk Podlaski  została wybrana oferta złożona przez:

 

Doradztwo – Usługi Marek Żuk

ul.Slowiańska 1

64-920 Piła

Cena oferty - 1 008 600,00 zł brutto

Uzyskane punkty:

  • w kryterium „cena” – 60 pkt.
  • w kryterium ,,doświadczenie koordynatora projektu” – 40 pkt.

 

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w wymaganych kryteriach uzyskała łącznie 100,00 pkt.

 

Wybrany Wykonawca proszony jest o zgłoszenie się do tut. urzędu w celu podpisania umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

 

 

 Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Data wytworzenia: 2018-01-17

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2018-01-17

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2018-01-17