Zamówienie Nr Ok.4424.20.2011 z dnia 2011-10-04 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozpoznaniu cenowym na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I – III w szkole podstawowej o nazwie: „Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – biblioterapia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim”

Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozpoznaniu cenowym na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I – III w szkole podstawowej o nazwie: „Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – biblioterapia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim”
Numer Ok.4424.20.2011
Data wydania 2011-10-04

 

Bielsk Podlaski, 2011-10-03

Ok. 4424.20.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Miasto Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w rozpoznaniu cenowym na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I – III w szkole podstawowej o nazwie: „Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – biblioterapia w Szkole Podstawowej Nr 3 w Bielsku Podlaskim” w ilości 35 godzin zajęć lekcyjnych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą: „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano ofertę:

  1. Złożoną przez Panią Krystynę Dobosz zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Ogrodowa 15/29
    Cena oferty wynosi – 80,00 zł brutto/godzina lekcyjna.

    Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie po przesłaniu niniejszego zawiadomienia.

Ponadto wpłynęły do ww. rozpoznania cenowego oferty złożone przez:
a) Panią Annę Fionik, zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Wiejska 48 za cenę brutto 100,00 zł/godzinę lekcyjną,
b) Panią Eugenię Łukianiuk zam. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Ogrodowa 9/2 za cenę brutto 100,00 zł/godzinę lekcyjną.

Z up. Burmistrza Miasta
Jan Radkiewicz
z-ca Burmistrza

 

Projekt Nr WND-POKL.09.01.02-20-488/10 „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I-III
we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.efs.gov.pl

Metryka strony

Udostępniający: Teresa Ostaszewska - Ref.Ok.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2011-10-04

Data modyfikacji: 2011-10-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-10-04