Zamówienie Nr Izp.271-17.2011 z dnia 2011-05-13 - Przebudowa ulicy Kasztanowej

Tytuł Przebudowa ulicy Kasztanowej
Numer Izp.271-17.2011
Data wydania 2011-05-13
Bielsk Podlaski, 13-05-2011r.
 

Izp.271.17.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.,, Przebudowa ulicy Kasztanowej ”.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm. ), Zamawiający modyfikuje SIWZ w następującym zakresie :

- zastępuje się załącznik do SIWZ kosztorys ofertowy - branża sanitarna   załącznikiem kosztorys_ ofertowy_ branża_ sanitarna_1

 

Z up. Bumistrza Miasta

Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-05-13

Data modyfikacji: 2011-05-13

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-05-13