Zamówienie Nr Izp.271.34.2011 z dnia 2011-10-27 - Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn.Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim

Tytuł Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym pn.Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim
Numer Izp.271.34.2011
Data wydania 2011-10-27

                                                                                      Bielsk Podlaski, 27-10-2011r.

Izp.271.34.2011
 
 

Dotyczy: Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim

 
 
Odpowiedzi na pytania
 

Pytanie 1: Ze względu na to, że dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż przedmiot zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że w ramach w.w. przetargu należy wykonać tylko zakres przedstawiony w kosztorysach . Prosimy również o potwierdzenie, że konstrukcja nawierzchni ma być taka jak podana w kosztorysie, a nie jak w opisie technicznym.

Pytanie 2: Prosimy o ponowne zamieszczenie pliku ,,dokproja”, ponieważ rysunek ten się nie otwiera.

Pytanie 3: Prosimy o zamieszczenie przekrojów normalnych i konstrukcyjnych.

Pytanie 4 : W poz. 5.2 wpisano ciek z kostki brukowej betonowej kolor szary 6 cm ( 359,43 x 0,2). Czy ciek  ten został ujęty w całkowitej ilości 2049 m2   nawierzchni z kostki.

Pytanie 5: Jaki okres pielęgnacji trawników przewiduje Zamawiający na w.w. zadaniu.

Pytanie 6: Czy Zamawiający będzie wymagał inwentaryzacji powykonawczej.

Pytanie 7: Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Jeżeli nie – czy będzie wymagał wykonania projektu.

Pytanie 8: Według kosztorysów należy wykonać nawierzchnię dla ruchu KR1, natomiast SST mówi o KR2. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Pytanie 9: Prosimy o podanie, jakie ścieki betonowe należy wykonać – korytkowe czy trójkątne ( poz. 4.2. kosztorys ul. Łąkowa)

Ad. 1. W ramach przetargu należy wykonać zakres przedstawiony na planach sytuacyjnych, uwzględniając ograniczenia z komentarzem: „zakres inwestycji”, co z dużym przybliżeniem odpowiada zakresowi przedstawionemu w kosztorysach. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie dokonanych obmiarów rzeczywiście wykonanych robót. Konstrukcja nawierzchni jezdni ma odpowiadać konstrukcji podanej w kosztorysie, zgodnie z załączonymi rysunkami zamiennymi przekrojów normalnych i szczegółów konstrukcyjnych.

Ad.2. Plik „dokproja” jest o dużej pamięci, dlatego jego otwarcie wymaga dłuższego czasu oczekiwania. 

Ad. 3. W modyfikacji siwz z dnia 27.10.2011 załączony został Rys. 4.5 – „Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne ul. Łąkowej w Bielsku Podlaskim – rysunek zamienny”. Natomiast, przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne ul. Wiejskiej zamieszczone są w pliku „dokproja”.

Ad. 4. Ciek z kostki brukowej betonowej, zgodnie z komentarzem poz. 5.2 kosztorysu, został już ujęty w całkowitej ilości 2 049 m2 nawierzchni z kostki. Zatem należy przyjąć wykonanie podanej konstrukcji na powierzchni 2 049 m2, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na powierzchni 1 977 m2 oraz wykonanie cieku z kostki brukowej  gr. 6 cm na powierzchni 72 m2.

Ad. 5. Okres pielęgnacji trawników powinien obejmować okres od chwili ich wykonania do drugiego koszenia trawników.

 Ad. 6 .  Zamawiający będzie wymagał inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z zapisem pkt. XVI.1. SIWZ

Ad: 7. Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy na własny koszt bez podawania oddzielnej pozycji w kosztorysach ofertowych.   

Ad. 8. Należy wykonać nawierzchnie dla obciążenia ruchem KR 1.

Ad. 9. Należy wykonać ścieki betonowe korytkowe, zgodnie z załączonym do modyfikacji siwz z dnia 27.10.2011 r. rysunkiem 4.5 „Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne ul. Łąkowej w Bielsku Podlaskim – rysunek zamienny”.

 
w.z. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-10-26

Data modyfikacji: 2011-10-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-10-27