Zamówienie Nr Izp.271.62.2017 z dnia 2017-10-24 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. CZĘŚĆ I – Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Gajowej i Wilczej w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”, CZĘŚĆ II – Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia chodnika łączącego ul. Rejtana z ul. Białostocką w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. CZĘŚĆ I – Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Gajowej i Wilczej w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”, CZĘŚĆ II – Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia chodnika łączącego ul. Rejtana z ul. Białostocką w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”
Numer Izp.271.62.2017
Data wydania 2017-10-24

Bielsk Podlaski, dnia 24.10.2017 r.

Izp.271.62.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

CZĘŚĆ I – Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Gajowej i Wilczej w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”

CZĘŚĆ II – Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia chodnika łączącego ul. Rejtana z ul. Białostocką w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”

 

 

Zamawiający zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579) informuje, że:

1) na sfinansowanie zamówienia pn. Część I – Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Gajowej i Wilczej w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście”, Część II – Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia chodnika łączącego ul. Rejtana z ul. Białostocką w Bielsku Podlaskim w ramach zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście” zamierza przeznaczyć kwotę brutto: Część I – 4.000,00 zł, Część II – 4.000,00 zł,

2) do terminu złożenia ofert, tj. do dnia 24.10.2017 r. godz. 10:00 nie wpłynęły żadne oferty.

 

BURMISTRZ MIASTA
Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Nowicka

Data wytworzenia: 2017-10-24

Wprowadzający: Ewa Nowicka

Data modyfikacji: 2017-10-24

Opublikował: Ewa Nowicka

Data publikacji: 2017-10-24