Zamówienie Nr Izp.271.23.2011 z dnia 2011-07-13 - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski

Tytuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę pn.Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski
Numer Izp.271.23.2011
Data wydania 2011-07-13
Bielsk Podlaski,13-07-2011r.
 
Izp.271.23.2011

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości położonych na terenie miasta Bielsk Podlaski do terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta złożona przez  Rzeczoznawcę Majątkowego Andrzeja Gierasimiuka zam. 15 – 765 Białystok  ul. Długa 48.

Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu.

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szumczuk

z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-07-13

Data modyfikacji: 2011-07-13

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-07-13