Zamówienie Nr Izp.271.27.2018 z dnia 2018-06-06 - PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski

Tytuł PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu miasta Bielsk Podlaski
Numer Izp.271.27.2018
Data wydania 2018-06-06