Zamówienie Nr Izp.271.14.2011 z dnia 2011-04-14 - pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn. Zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i zestawu multimedialnego w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-488/10 pod nazwą „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”

Tytuł pytania i odpowiedzi w postępowaniu pn. Zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i zestawu multimedialnego w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-488/10 pod nazwą „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”
Numer Izp.271.14.2011
Data wydania 2011-04-14
Bielsk Podlaski, 14-04-2011r.
Izp.271.14.2011  

                                                                 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zakup wraz z dostawą środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia, sprzętu elektronicznego i zestawu multimedialnego w ramach projektu Nr WND-POKL.09.01.02-20-488/10 pod nazwą „Realizacja standardu IV i standardu V wynikającego z procesu indywidualizacji nauczania w klasach I – III we wszystkich szkołach podstawowych w Bielsku Podlaskim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, część 2

 
 
Pytania i odpowiedzi
 
 

Pytanie 1:

Dotyczy części 2-zestaw multimedialny

W pozycji 1 –tablica interaktywna- Zamawiający pisze „akcesoria: pisaki elektroniczne, możliwość pisania palcem”. Obie te funkcje nawzajem się wykluczają – proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby tablica była dotykowa czy elektromagnetyczna?

 

Pytanie 2 – w pozycji 2 – projektor multimedialny –Zamawiający pisze „elektroniczna regulacja wielkości obrazu”. Taki parametr posiadają tylko projektory instalacyjne, są to projektory profesjonalne za czym idzie cena (powyżej 10 000 zł). Czy Zamawiający wymaga takiego projektora do tablicy interaktywnej? Czy Zamawiający dopuści projektor nie posiadający tego parametru?

 

Pytanie 3

Prosimy o udzielenie informacji, czy oprócz kosztów dostawy, należy uwzględnić koszty montażu oraz szkolenia dotyczącego zestawu multimedialnego?

 
Odp.1.

Odpowiedź na pytanie została zamieszczona w „pytaniach i odpowiedziach” z dnia 11.04.2011 r.

 
Odp.2.

Zamawiający dopuszcza projektor nie posiadający tego parametru.

 

Odp. 3.

Zgodnie z § 5 projektu umowy stanowiącej załącznik do siwz Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia sprzętu, co wiąże się z montażem zestawu multimedialnego. Zamawiający nie przewiduje szkolenia w w/w zakresie.

 

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Kalinowska Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kalinowska

Wprowadzający: Agnieszka Kalinowska

Data wprowadzenia: 2011-04-14

Data modyfikacji: 2011-04-14

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-04-14