Zamówienie Nr Izp.271.13.2019 z dnia 2019-04-18 - PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski

Tytuł PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. Montaż, instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta Bielsk Podlaski
Numer Izp.271.13.2019
Data wydania 2019-04-18