Zamówienie Nr Izp.271.72.2017 z dnia 2017-12-29 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Pomoc techniczna w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

Tytuł INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Pomoc techniczna w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski
Numer Izp.271.72.2017
Data wydania 2017-12-29

 

 

Bielsk Podlaski, dnia 29.12.2017 r.

 

 

Izp.271.72.2017

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Pomoc techniczna w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski

 

 

Zamawiający zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z póź. zm.) informuje, że:

 

  • na sfinansowanie zamówienia Pomoc techniczna w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 1 874 815,00 zł,
  • do terminu złożenia ofert, tj. do dnia 29.12.2017 r. godz. 10:00 wpłynęła oferta:

 

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Termin

realizacji

Okres

gwarancji

Warunki

płatności

 

1.

 

Doradztwo – Usługi Marek Żuk ul. Slowiańska 1, 64-920 Piła

1 008 600,00

31.08.2021 r.

 -

30 dni

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Data wytworzenia: 2017-12-29

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data modyfikacji: 2017-12-29

Opublikował: Halina Szatyłowicz

Data publikacji: 2017-12-29