Tytuł pytania w przetargu w postępowaniu pn "Remont budynku Urzędu Miasta"
Numer Izp.271.16.2011
Data wydania 2011-04-21
Bielsk Podlaski, 21.04.2011r.

Izp.271.16.2011

  

Dotyczy: postępowania pn „Remont budynku Urzędu Miasta”

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Pytanie 1.

Zwracam się do Zamawiającego o uzupełnienie kosztorysu ofertowego branży elektrycznej o wykonanie połączeń wyrównawczych w budynku.

Ad 1

Połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodem LYżo 6mm2 w rurkach RB18 prowadzonych pod tynkiem. Połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszystkie części przewodzące obce, główną szynę wyrównawczą umieścić w piwnicy i uziemić.

Pytanie 2

Zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czego dotyczy pozycja 5.1 kosztorysu ofertowego branży elektrycznej.

Ad 2

Pozycja 5.1 kosztorysu dotyczy montażu Głównego punktu dystrybucyjnego GPD.

Pytanie 3

Zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie, dlaczego w punkcie 5.2 kosztorysu ofertowego branży elektrycznej jest ilość 4, jeżeli na schemacie sieci strukturalnej są zaznaczone tylko trzy punkty PPD.

Ad 3

W projekcie występują cztery punkty dystrybucyjne instalacji teleinformatycznej. Główny punkt dystrybucyjny GPD i trzy PPD piętowe punkty dyspozycyjne.

Pytanie 4
Zwracam się do Zamawiającego o zmianę opisu pozycji 5.18 kosztorysu ofertowego branży elektrycznej z połączenia kabli telefonicznych szt.192 na rozszyjcie kabli 0 48-parach-4 końce kabla.

Ad 4

Pozycja połączenie kabla szt.192 i rozszycie kabla o 48 parach na 4 końcach w podobny sposób opisuje zakres robót. Dopuszczamy przyjęcie opisu robót jako rozszycie kabla.

Kosztorys ofertowy jest tożsamy z przedmiarem robót. Przedmiar robót ma na celu wycenę robót, nie zaś ich opisywanie. Projekt instalacji elektrycznych ma charakter nadrzędny nad przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

Pytanie 5

Zwracam się do Zamawiającego o zmianę opisu pozycji 5.21 kosztorysu ofertowego branży elektrycznej przewód UTP 4X0,5 na TPD 4X0,5

Ad 5

Należy stosować przewód UTP 4x0,5

Pytanie 6

Zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie jakiego agregatu dotyczy pozycja 6.5 kosztorysu ofertowego branży elektrycznej. Czy chodzi tu o maszt odgromowy?

Ad 6

Pozycja dotyczy ochrony odgromowej agregatu wody lodowej na dachu zwodami pionowymi.

Pytanie 7

Zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie do kosztorysu ofertowego branży elektrycznej; Pozycja 4.2 (336szt.) powinna się równać sumie pozycji 4.3 (174 szt.) i 4.6 (60 szt.); pozycja 4.3 (175 szt.) powinna być równa sumie pozycji ilości osprzętu (593 szt.)- proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Ad 7

Kosztorys ofertowy jest tożsamy z przedmiarem robót. Przedmiar robót ma na celu wycenę robót, nie zaś ich opisywanie. Projekt instalacji elektrycznych ma charakter nadrzędny nad przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

Pytanie 8

Zwracam się do Zamawiającego o uzupełnienie kosztorysu ofertowego branży elektrycznej część słaboprądowa o przygotowanie podłoża do montażu osprzętu (wykonanie ślepych otworów 408 sz), montaż puszek fi 60 łączonych szt. 408 oraz montaż ramek potrójnych szt136.

Ad. 8
Kosztorys ofertowy jest tożsamy z przedmiarem robót. Przedmiar robót ma na celu wycenę robót, nie zaś ich opisywanie. Projekt instalacji elektrycznych ma charakter nadrzędny nad przedmiarem i kosztorysem ofertowym.

Pytanie 9

Zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie pozycji 5.9 kosztorysu ofertowego branży elektrycznej, sugeruje to, iż zestawy ZK (2xrj45+2xgn 230v) maja być montowane nadtynkowo, natomiast według opisu cały osprzęt ma być podtynkowy

Ad. 9
Dokumentacja techniczna nie sugeruje montażu natynkowego osprzętu. Proszę montować osprzęt podtynkowo. Przedmiar robót ma na celu wycenę robót, nie zaś ich opisywanie.

Z upoważnienia: 

Walentyna Szymczuk
Z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Jarosław Strapczuk

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2011-04-21

Data modyfikacji: 2011-04-21

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-04-21