Zamówienie Nr Izp.271.21.2011 z dnia 2011-06-17 - Odpowiedź na pytanie w przetargu nieograniczonym pn.Wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w latach 2011-2015 (ogłoszenie o zamówieniu 151320 - 2011 z 09 czerwca 2011 r.)

Tytuł Odpowiedź na pytanie w przetargu nieograniczonym pn.Wykonywanie bankowej obsługi budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w latach 2011-2015 (ogłoszenie o zamówieniu 151320 - 2011 z 09 czerwca 2011 r.)
Numer Izp.271.21.2011
Data wydania 2011-06-17

Bielsk Podlaski, 2011-06-17

Izp. 271.21.2011
 

Postępowanie dotyczące wykonywania bankowej obsługi budżetu miasta i jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski w latach 2011-2015 (ogłoszenie o zamówieniu 151320 - 2011  z 09 czerwca 2011 r.)

         Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) Zamawiający informuje, iż otrzymał następujące pytanie:

 

Pytanie 1. Czy dopuszcza się naliczanie odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących, lokatach oraz depozytach automatycznych O/N, oraz naliczanie odsetek od kredytów przy zastosowaniu stopy referencyjnej odpowiednio WIBID 1M i WIBOR 1 M wg zasad funkcjonujących w Banku Oferenta? 

Odpowiedź: Zamawiający podał zasady naliczania odsetek w SIWZ z dnia 9 czerwca 2011 r. oraz w modyfikacji SIWZ z dnia 16 czerwca 2011 r. i nie wyraża zgody na dalsze zmiany.

 
Z up. Burmistrza Miasta 
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-06-17

Data modyfikacji: 2011-06-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-06-17