Zamówienie Nr Izp.271.39.2019 z dnia 2019-12-04 - Przetarg nieograniczony pn.„Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski”

Tytuł Przetarg nieograniczony pn.„Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości z terenu Miasta Bielsk Podlaski”
Numer Izp.271.39.2019
Data wydania 2019-12-04