Tytuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn. ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2011r."
Numer Izp.341-44/10
Data wydania 2011-01-17

Bielsk Podlaski,17-01-2011r.
Izp.341 – 44/10
 
 
 
 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) Urząd Miasta Bielsk Podlaski uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.  ,,Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bielsk Podlaski w 2011r.” wpłynęła 1 oferta złożona przez:                                                         

BIAŁOSTOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO                  
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BIAŁYMSTOKU
Spółka z o.o.
UL. KOMBATANTÓW 2

15 – 110 BIAŁYSTOK 

Cena oferty wynosi – 8 077,00 zł brutto / miesiąc

Oferta spełnia wymagania SIWZ i w kryterium ,,cena” uzyskała 100 pkt.

Wybrany Wykonawca proszony jest o podpisanie umowy, której projekt zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezwłocznie od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem. Wykonawca winien potwierdzić niezwłocznie fakt otrzymania zawiadomienia .

Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz Agnieszka Kalinowska

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-01-17

Data modyfikacji: 2011-01-17

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-01-17