Zamówienie Nr Izp.271.18.2011 z dnia 2011-05-24 - Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn. Remont budynku Urzędu Miasta

Tytuł Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn. Remont budynku Urzędu Miasta
Numer Izp.271.18.2011
Data wydania 2011-05-24
Bielsk Podlaski, 24-05-2011r.
 
Izp.271.18.2011
 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,, Remont budynku Urzędu Miasta”.

 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Pyt. 1: Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego brakującego rysunku nr IE 21 z projektu instalacji elektrycznej .

Ad. 1: Rysunek nr IE 21 został zamieszczony w modyfikacji SIWZ z dnia 24.05.2011r.

Pyt. 2: W związku z niejasnościami dokumentacji projektowej – Projekt wykonawczy architektura +konstrukcja - dotyczącymi rozwiązania i parametrów technicznych windy wraz z szybem windowym, prosimy o określenie czy drzwi kabinowe i szybu windowego są przeszklone czy   w całości wykonane ze stali nierdzewnej, oraz z ilu stron ma być oszklony szyb windowy?

Ad. 2: Wytyczne dotyczące wykończenia szybu windowego i kabiny:

 Szyb windowy – szklenie szkłem bezpiecznym z trzech stron (od strony biegów klatki schodowej. Od strony drzwi do kabiny – na parterze – zabudowa ścianką wg aranżacji; na wyższych piętrach – wykończenia ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Kabina – dwie ściany przeszklone (konstrukcja - dotyczącymi rozwiązania i parametrów technicznych windy wraz z szybem windowym, prosimy o określenie czy drzwi kabinowe i szybu windowego są przeszklone czy w całości wykonane ze stali nierdzewnej patrząc od wejścia – lewa i tylna); ściana prawa wykończona od wewnątrz lustrem; ściana wejściowa pełna, wykończona stalą nierdzewna szczotkowaną.

 

Pyt. 3: W załączniku nr 6 – Kosztorys ofertowy w pozycji 5.25 należy wycenić ,, Dostarczenie i obsadzenie okien połaciowych drewnianych, uchylnych z uszczelnieniem”. W załączonej na stronie Zamawiającego dokumentacji brak jest zestawienia tego rodzaju stolarki. Czy w zakres przetargu wchodzi jej montaż? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego brakującego zestawienia w/w stolarki.  

Ad. 3: Należy wycenić pozycję 5.25 „Dostarczenie i obsadzenie okien połaciowych drewnianych, uchylnych z uszczelnieniem" z załącznika nr 6 - Kosztorys ofertowy zgodnie z załączonym  zestawieniem stolarki (modyfikacja SIWZ z dnia 24.05.2011r.)

Pyt. 4: Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego zwymiarowanych rysunków herbu miasta przewidzianego do wykonania w holu głównym, co umożliwi prawidłową wyceną w/w elementu.

Ad. 4: Rysunek herbu miasta został zamieszczony w modyfikacji SIWZ z dnia 24.05.2011r.

 
Z up. Burmistrza Miasta
Walentyna Szymczuk
z-ca Burmistrza

Metryka strony

Udostępniający: Halina Szatyłowicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Szatyłowicz

Wprowadzający: Halina Szatyłowicz

Data wprowadzenia: 2011-05-24

Data modyfikacji: 2011-05-24

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2011-05-24