Zamówienie Nr Izp.271.45.2018 z dnia 2018-10-13 - PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. Wykonanie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w których realizowana była infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i „wybuduj”

Tytuł PRZETARG NIEOGRANICZONY pn. Wykonanie nawierzchni ulic w Bielsku Podlaskim, w których realizowana była infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna w systemie „zaprojektuj i wybuduj” i „wybuduj”
Numer Izp.271.45.2018
Data wydania 2018-10-13