zarzadzenia

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta prowadzony jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
Informacje zawarte w rejestrze udostępniane są w formie papierowej, na wniosek zainteresowanego, stosownie do zasad określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Rejestr jest prowadzony w formie papierowej w Referacie Obsługi Burmistrza i Rady Miasta pokój nr 304, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mikołaja Kopernika 1, tel. 85 731 81 12.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Mierzwińska - Kierownik Referatu Br

Data wytworzenia: 2017-12-07

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2008-03-28

Data modyfikacji: 2019-11-06

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2008-03-28