Ewidencja pracowników Urzędu Miasta zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.).

 

Ewidencja prowadzona jest w formie pisemnej w Referacie Organizacyjno – Gospodarczym, pok. Nr 2, tel. 085 7318132.

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zawiera:

  • Imię i nazwisko osoby upoważnionej,
  • datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • identyfikator.
Informacje zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek zainteresowanego, stosownie do zasad określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zm.)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Data wytworzenia: 2008-05-13

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-05-14

Data modyfikacji: 2013-04-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-05-14