prac_przetwarz_dane_osob

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.).

 

Ewidencja prowadzona jest w formie pisemnej w Referacie Organizacyjno – Gospodarczym, pok. Nr 5, tel. 085 7318144.

Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zawiera:

  • Imię i nazwisko osoby upoważnionej,
  • datę nadania i ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
  • identyfikator.
Informacje zawarte w ewidencji udostępniane są na wniosek zainteresowanego, stosownie do zasad określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 ze zm.)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Data wytworzenia: 2008-05-13

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2008-05-14

Data modyfikacji: 2017-12-05

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2008-05-14