Rejestr skarg, wniosków i petycji

Rejestr skarg, wniosków i petycji prowadzony jest na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Rejestr prowadzi Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta Urzędu Miasta - ul. Mikołaja Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, pok. nr 306 tel. 85 731-81-07.

Z uwagi na fakt, iż rejestr skarg i wniosków stanowi zbiór danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dane zawarte w ww. rejestrze nie podlegają udostępnieniu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Mierzwińska - Kierownik Referatu Br

Data wytworzenia: 2017-12-07

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2008-03-06

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-11-06

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2008-03-06