Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw Burmistrza Miasta

Rejestr prowadzony jest zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r., nr 14, poz. 67).

    Rejestr Upoważnień i Pełnomocnictw zawiera:

  • numer upoważnienia,
  • datę wydania upoważnienia lub pełnomocnictwa,
  • imię i nazwisko osoby upoważnionej,
  • zajmowane przez nią stanowisko służbowe,
  • zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa,
  • okres na jaki upoważnienie( pełnomocnictwo) zostało wydane,
  • datę cofnięcia( wygaśnięcia) upoważnienia lub pełnomocnictwa.

Rejestr prowadzony jest przez referat Organizacyjno – Gospodarczy Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, pok. 5, tel. 0-85 7418 144.

Informacje zawarte w rejestrze udostępniane są na wniosek zainteresowanego, stosownie do zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2011 r., nr 112, poz.1198 z późn. zm.).

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Data wytworzenia: 2008-05-13

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-05-14

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-03-20

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-05-14