Rejestr instytucji kultury

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Miasto Bielsk Podlaski

Rejestr Instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Bielsk Podlaski, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

  1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.
  2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisu prawa.

Rejestr aktualny na dzień 01 lipca 2012 r.

Nazwa rejestru: Rejestr Kultury

Rejestr prowadzi: Urząd Miasta Bielsk Podlaski Referat Oświaty i Kultury ul. Kopernika 1, nr. tel 85 731 81 18

  1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez: otwarty dostęp do zawartości rejestru, wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.
  2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
  3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
  4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłka poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.)- wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Eugeniusz Jakubowski - Kierownik Ref.Ok.

Data wytworzenia: 2008-05-20

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-05-20

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2021-09-03

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-05-20