Wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu

Na podstawie art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 7 i 8 oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1430 z późn. zm.) prowadzone są wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu w systemie informatycznym oraz rejestrów i list.

1. Gminny wykaz osób podlegających obowiązkowi wojskowemu prowadzi się w formie:

 1. rejestru,
 2. listy osób obowiązanych  do stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 3. wykazu osób o nie uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

2. W wykazie osób podlegających obowiązkowi wojskowemu gromadzone są następujące dane:

 1. nazwisko i imiona;
 2. nazwisko rodowe;
 3. imię ojca;
 4. data i miejsce urodzenia;
 5. numer PESEL;
 6. adres oraz data zameldowania na pobyt stały i czasowy;
 7. seria i numer aktualnego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;
 8. stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego oraz oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje;
 9. kategoria zdrowia.

Z uwagi na fakt, że wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu stanowią zbiór danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) dane zawarte w w/w zbiorze podlegają ochronie stosownie do przepisów tej ustawy.

Gminne wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu prowadzone są w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Mikołaja Kopernika Nr 5, kod pocztowy: 17-100 Bielsk Podlaski, pokój numer 7 i 12, telefon: 85 7318139 i 85 7318142 – przez kierownika Referatu Pana Janusza Poryckiego i inspektor Panią Nonę Simoniuk.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Janusz Porycki - Kierownik Referatu Zk

Data wytworzenia: 2018-02-28

Wprowadzający: Mirosław Karolczak

Data wprowadzenia: 2008-03-06

Modyfikujący: Mirosław Karolczak

Data modyfikacji: 2018-02-28

Opublikował: Mirosław Karolczak

Data publikacji: 2008-03-06