poborowi

Wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu

Na podstawie art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 7 i 8 oraz art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone są wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu w systemie informatycznym oraz rejestrów i list.

 1. Gminny wykaz osób podlegających obowiązkowi wojskowemu prowadzi się w formie:
 1. rejestru,
 2. listy osób obowiązanych  do stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
 3. wykazu osób o nie uregulowanym stosunku do służby wojskowej.
 1. W wykazie osób podlegających obowiązkowi wojskowemu gromadzone są następujące dane:
 1. nazwisko i imiona;
 2. nazwisko rodowe;
 3. imię ojca;
 4. data i miejsce urodzenia;
 5. numer PESEL;
 6. adres oraz data zameldowania na pobyt stały i czasowy;
 7. seria i numer aktualnego dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości;
 8. stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego oraz oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje;
 9. kategoria zdrowia.

Z uwagi na fakt, że wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu stanowią zbiór danych w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) dane zawarte w w/w zbiorze podlegają ochronie stosownie do przepisów tej ustawy.

Gminne wykazy osób podlegających obowiązkowi wojskowemu prowadzone są w Referacie Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika Nr 1, kod pocztowy: 17-100 Bielsk Podlaski, pokój numer 4 i 10, telefon: 85 7318139 i 85 7318142 – przez kierownika Referatu Janusza Poryckiego i inspektor Nonę Simoniuk.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Janusz Porycki - Kierownik Referatu Zk

Data wytworzenia: 2018-02-28

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2008-03-06

Data modyfikacji: 2019-11-08

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2008-03-06