Opłata roczna za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

 

Podstawa prawna:
Art. 40 ust.13a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

Obowiązki osób fizycznych lub prawnych, które otrzymały decyzje Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w okresie od 2005 roku w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na obszarze miasta Bielsk Podlaski i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym zobowiązane są w terminie do 15 stycznia każdego roku opłacić bez odrębnego wezwania kwoty wynikające z otrzymanych decyzji na rachunek Urzędu Miasta Bielsk Podlaski prowadzony w Banku Spółdzielczym w Brańsku nr rachunku 52 8063 0001 0070 0706 5699 0002 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta.

Nieuiszczenie opłaty w terminie spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za zwłokę, a w przypadku zwłoki w regulowaniu zobowiązań Urząd Miasta kieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Metryka strony

Udostępniający: Janusz Panasiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-05-23

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2008-05-23

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-05-23