REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pobierz:

Wniosek ten jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG),
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - URZĄD STATYSTYCZNY),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - URZĄD SKARBOWY),
  • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (ZUS lub KRUS).

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (formularz CEIDG-1) stanowi równocześnie:

  • wniosek o zmianę danych we wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  • wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
  • wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
  • zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej.

Wszystkie wnioski do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej są zwolnione z opłat.

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, pokój nr 107.

e-mail: dzialalnosc@bielsk-podlaski.pl lub TEL. 85 731 81 30

  • listownie - w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia podpisu,

 

Metryka strony

Udostępniający: Wojciech Mazuruk - Ref.Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2007-12-03

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-11-18

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2007-12-03