WYMELDOWANIE  Z  POBYTU  STAŁEGO

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia  tego miejsca.

Jakie dokumenty:

  • druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”
  • dowód osobisty lub paszport

   

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2015r. poz. 1852).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783).

 

Opis procedury:

Zainteresowany wypełnia druk „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”

 

Miejsce załatwiania sprawy:

Druk składa się  osobiście w pokoju nr 08 Urzędu Miasta.
Godziny: Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu  tj:

  • w poniedziałki od 800 do 1600
  • natomiast wtorek-piątek od 730do 1530

 

Osoba odpowiedzialna:

Małgorzata Kolandryk-Sadowska – inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Termin załatwienia:

 Niezwłocznie – w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego w obecności obywatela.

  1. Osoba dokonująca zgłoszenia wymeldowania się z miejsca pobytu stałego otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł (ustawa określa zwolnienia z opłat).

 

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom i rodzeństwu.

 

Tryb odwoławczy:

Nie występuje.

 

Inne wskazówki:

Obywatel może wymeldować się z miejsca pobytu stałego, dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Kolandryk-Sadowska - Urząd Stanu Cywilnego

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2008-06-29

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-06-10

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2008-06-29