skarbnik miasta

Skarbnik Miasta Bielsk Podlaski
Anna Szkoda

 


Wykształcenie:
 • 1987-1992 – studia na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka na Wydziale Finansów i Statystyki  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz z uzyskaniem dyplomu magistra ekonomii
 • 1987-1992 – Studium Pedagogiczne w Centrum Pedagogicznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • 2001-2002 – studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w zakresie Nowoczesnej Rachunkowości Finansowej i Zarządczej
 • 2012 – studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie Rachunkowości Według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Umiejętności zawodowe:
 • Dyplom Nr 6166/2014 wydany przez Ministra Skarbu Państwa, potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa
 • Certyfikat księgowy nr 63828/2013 potwierdzający kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Certyfikat PRINCE2 Foundationpotwierdzający znajomość metodyki skutecznego zarządzania projektami

Praca zawodowa:

Długoletnie doświadczenie zawodowe w księgowości, finansach i bankowości, doświadczenie we współpracy z klientami, a także w jej planowaniu i koordynowaniu.

 • 1992-1994 – OMEGA Spółka z o.o. w Bielsku Podlaskim, Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych
 • 1994-2010 – Bank PEKAO S.A. w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, Oddział w Bielsku Podlaskim ul. Adama Mickiewicza 55, Koordynator Sekcji Doradców Klientów Biznesowych/Starszy Doradca Klientów Biznesowych
 • 2010-2014 – POLBUD Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim, Główny Księgowy
 • 2014-2015 – POLBUD Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej, Główny Księgowy
 • 2015 – HANBUD Henryk Pruszyński, Główny Księgowy
 • od 1 czerwca 2015 r. – Urząd Miasta Bielsk Podlaski, Skarbnik Miasta

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2004-05-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2017-03-31

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2004-05-19