Pomoc publiczna

Na https://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/cms/adminPage/edit/id=1155446podstawie art.32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. nr 123, poz. 1291 z 2004 roku) podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zawierających w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.

 

Zamieszczone informacje i sprawozdania są w formacie pdf, do odczytania w Adobe Reader.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Szkoda - Skarbnik Miasta

Data wytworzenia: 2017-09-20

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2008-05-12

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2020-07-23

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2008-05-12