Organizacja Urzędu Miasta

Wykaz referatów lub równorzędnych jednostek organizacyjnych oraz nazwiska i imiona kierowników, osób odpowiedzialnych:

Obsługi Burmistrza i Rady Miasta - Jolanta Mierzwińska, tel. 85 7318 107
Organizacyjno Gospodarczy - Urszula Gościk, tel. 85 7318 144
Finansowo Budżetowy - Skarbnik Miasta Anna Szkoda, tel. 85 7318 120
Gospodarki Przestrzennej - Kazimierz Prus, tel. 85 7318 134
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa- Bogdan Sokołowski, tel.85 7318 127
Zarządzania Kryzysowego - Janusz Porycki, tel. 85 7318 139
Oświaty i Kultury - Eugeniusz Jakubowski, tel. 85 7318 113
Inwestycji i Zamówień Publicznych - Łucja Cecylia Kuczyńska , tel. 85 7318 104
Urzędu Stanu Cywilnego - Walentyna Jurczuk, tel. 85 7318 123, 85 7318 124, 85 7318 128, 85 7318 153
Audyt wewnętrzny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Gościk - Kierownik Referatu Organizacyjno-Gospodarczego

Data wytworzenia: 2019-10-21

Wprowadzający: Robert Kawecki

Data wprowadzenia: 2003-09-09

Modyfikujący: Robert Kawecki

Data modyfikacji: 2019-10-21

Opublikował: Robert Kawecki

Data publikacji: 2003-09-09