Organizacja Urzędu Miasta

Wykaz referatów lub równorzędnych jednostek organizacyjnych oraz nazwiska i imiona kierowników, osób odpowiedzialnych:

Obsługi Burmistrza i Rady Miasta - Jolanta Mierzwińska, tel. 85 7318 107
Organizacyjno Gospodarczy - Urszula Gościk, tel. 85 7318 144
Finansowo Budżetowy - Skarbnik Miasta Anna Szkoda, tel. 85 7318 120
Gospodarki Przestrzennej - Kazimierz Prus, tel. 85 7318 134
Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa- Bogdan Sokołowski, tel.85 7318 127
Zarządzania Kryzysowego - Janusz Porycki, tel. 85 7318 139
Oświaty i Kultury - Eugeniusz Jakubowski, tel. 85 7318 113
Inwestycji i Zamówień Publicznych - Jerzy Bartoszuk, tel. 85 7318 104
Urzędu Stanu Cywilnego - Walentyna Jurczuk, tel. 85 7318 123, 85 7318 124, 85 7318 128, 85 7318 153
Audyt wewnętrzny

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Gościk - Kierownik Ref.Or.

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Nazaruk

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Data wprowadzenia: 2003-09-09

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-09-10

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2003-09-09